Ara

Ayak Bileği Kırıkları ve Güncel Tedavi Yöntemleri

En son güncellendiği tarih: 28 Haz 2019

Ayak bileğinde kırıklar tibia, fibula ya da her iki kemikte birden oluşabilir. Tibia, kaval kemiğidir ve bacağın iç ya da orta kısmında yer alır. Fibula ise bacağın dış kısmında bulunur. Tibia ve fibula kemiklerinin distal uçları sırasıyla medial ve lateral malleoli olarak adlandırılır.


Posterior malleolar kırıklar adı verilen distal tibianın arka kısmında oluşur. Ayak bileği kırıkları ile birlikte bağ yaralanması eşlik edebilir. Ayak bileği kırıkları genel olarak bileğin iç ya da dışa doğru dönmesiyle oluşur.


Ayak bileği kırığının belirtileri nelerdir?


Aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçı ayak bileği kırığının göstergesi olabilir:


· Sadece ayak bileğinde ya da bacak boyunca oluşabilen şişlik ve ağrı


· Kırık bölgede oluşan sıvı dolu kabarcıklar


· Morarma


· Yürüme yeteneğinde azalma


· Ciltten dışarı doğru çıkan kemikler (Bu durum açık ayak bileği kırığı olarak da bilinir. Enfeksiyon riskini önlemek için bu tür kırıklara acil müdahale edilmelidir)


Ayak bileği röntgeni kırığın yeri ve durumunu belirlemede kullanılır. Röntgen ayrıca uygun tedavi yöntemini belirlemede de yardımcı bir faktördür.


Tedavi seçenekleri nelerdir?


  • Yükseltme ve buz uygulaması

Kırık oluşmasının ardından genellikle şişlik görülür. Bu tedavi sişlik miktarını azaltarak kırığın neden olduğu ağrı azaltılabilir ve kemiği çevreleyen yumuşak dokuda oluşabilecek olası hasarlar önlenmiş olur.

  • Atel uygulaması

Desteklemek amacıyla bileğe bir atel yerleştirilmesine ihtiyaç duyulabilir. Atel bilekte genellikle birkaç gün kalır. Eğer hasarlı bilek yerinden çıkmamışsa kırık kemiği hareket ettirmeden derhal atel uygulanabilir. Ancak, çıkık varsa kapalı redüksiyon uygulanır. Bu işlemle tibia/fibula kemikleri ve ayak bileği eklemi yerine oturtulur. İşlem sırasında anestezi uygulanması gerekebilmektedir.

  • İstirahat ve ağırlık taşımamak

Bazı hastalar ayak bileği üzerine yük uygulamadan bir süre dinlenme periyoduna ihtiyaç duyar. Koltuk değnekleri, yürüteç ve tekerlekli sandalyeler ayakbıleğini yükten kurtarır. Her hasta için en iyi tedavi yöntemin belirlenmesinde birçok faktör etkilidir.

  • Alçı ve kırık botu

Bazı ayak bileği kırıkları ameliyatsız tedavi edilir. Bunlar genellikle tek bir kemiğin az miktarda yer değiştirdiği kırıklardır. Bu tür kırıklar basitçe kemiğin bir süre hareketsiz kalması sağlanarak tedavi edilir. Alçı ya da bot kullanımı da ayak bileğinin uygun şekilde korunmasını sağlar. Kırık Botunun avantajı banyo yaparken ya da uyurken çıkarılabiliyor olmasıdır. Doktorunuz kırığın türüne göre size doğru uygulamayı tavsiye edecektir. Alçı ya da bot, 2-3 ay içinde kırık tamamen iyileştikten sonra çıkarılır.

  • Cerrahi tedavi

Hastanın cerrahi işleme ihtiyaç duyup duymadığının kararı, kırığın türü ve eklemin durumuna göre karar verilir. Ciddi düzeyde yerinden çıkan kırıklar ile tibia ve fibulanın ikisinin birden kırıldığı durumlarda genel olarak cerrahi işlem gerekir. Kırılan kemiklerin doğru bir şekilde hizalanması büyük önem taşır çünkü kırık yanlış bir şekilde iyileştiğinde ayak bileğinde kireçlenme gelişebilir. Kireçlenme riskini en az seviyeye indirmek için bileği mümkün olduğunca en doğru şekilde tedavi etmek gerekir.

Cerrahi tedavi, açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanır. Fibula kemiği kırılmışsa ayak bileğinin dış yan kısmında bir kesi yapılır. Distal tibia kemiği kırığında bileğin iç kısmında bir kesi yapılır. Kırılan kemikler bu kesiler aracılığıyla düzenlenir, metal plak ve vidalarla yerinde tutulur. Ameliyatın ardından bilek iyileşmeye başlayıncaya kadar aktivite sınırlaması yapılarak ve alçı ya da kırık botu kullanılarak eklem korunur. Alçı ya da bot, 2-3 ay içinde kırık tamamen iyileştikten sonra çıkarılır.

85 görüntüleme

© 2019 by MCA Medya Ajansı